Podczas poniedziałkowego posiedzenia prezydium RDS ustalono kalendarz spotkań Rady w kadencji, której przewodniczy prezydent Konfederacji "Lewiatan" Henryka Bochniarz. Ustalono, że rada będzie się spotykała co dwa miesiące, a jej prezydium - co miesiąc. Sekretarz RDS Grzegorz Baczewski powiedział PAP w poniedziałek wieczorem, że zbierane są propozycje do planu pracy na najbliższe 12 miesięcy. Ustalenia co do konkretnej tematyki posiedzeń mają zapaść podczas kolejnego spotkania prezydium.

W Radzie Dialogu Społecznego reprezentowane są cztery organizacje pracodawców - obok Lewiatana - Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club, a ze strony związkowej - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność". Oprócz tego zasiadają w niej przedstawiciele rządu, a głos doradczy mają reprezentanci prezydenta i prezesów NBP i GUS.

Przewodniczący Rady zmieniają się co roku - na przemian mają to być przedstawiciele związków, pracodawców i rządu. Przed Henryką Bochniarz tę funkcję pełnił przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Reklama

Ustawa o RDS zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej i jest rezultatem zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Ustawa o RDS została uchwalona 24 lipca 2015 r., a pierwszy skład RDS powołał prezydent Andrzej Duda 22 października 2015 r. (PAP)