Połączone komisje rekomendują Senatowi przyjęcie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" bez poprawek. Senatorowie PO chcą m.in. rozszerzenia kręgu beneficjentów ustawy, uwagi do tekstu zgłasza Biuro Legislacyjne.

Wniosek Stanisława Koguta (PiS) o przyjęcie ustawy bez poprawek poparło 11 senatorów połączonych komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Zdrowia. Czterech senatorów było przeciw.

Podczas plenarnej debaty nad ustawą poprawki do tekstu zapowiadają senatorowie PO: Mieczysław Augustyn i Jan Rulewski. Chcą m.in. rozszerzenia beneficjentów ustawy o wszystkie dzieci niepełnosprawne, które będą wymagały trwałej opieki. Jak wskazywał Rulewski w wielu przypadkach objawy niepełnosprawności pojawią się nie w momencie ciąży czy w okresie okołoporodowym, ale nawet po kilku latach życia dziecka.

Biuro Legislacyjne "ze względu na tempo prac" nad ustawą nie przygotowało opinii do tekstu. Wśród uwag, które ustnie na posiedzeniu komisji zgłosiła senacka legislator znalazły się m.in. zastrzeżenia dot. powielania w ustawie już obowiązujących przepisów.