Marszałek Sejmu chce uzupełnić porządek obrad o projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, o punkt dot. odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej oraz o projekt dot. powołania Wojsk Obrony Terytorialnej - poinformował PAP wicemarszałek Stanisław Tyszka.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 3-4 listopada (czwartek-piątek). O ostatecznym kształcie porządku obrad zadecyduje w czwartek rano Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

"Dostałem informacje, że marszałek Sejmu chce uzupełnić porządek dzienny o pierwsze czytanie projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, o projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, projekt ustawy o VAT i odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej" - powiedział w środę PAP wicemarszałek Tyszka.

Projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, autorstwa posłów PiS przewiduje m.in. nowe zasady wyłaniania przedstawianych prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi, że przedstawia ich Zgromadzenie Ogólne, które tworzą urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Według projektu, TK przedstawia kandydatów "w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat" na stanowisku prezesa TK. Nie określono liczby kandydatów - ZO ma przedstawiać jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu otrzymali co najmniej 5 głosów. Projekt zakłada też, że po końcu kadencji obecnego prezesa - do wyboru nowego - TK pokieruje sędzia o najdłuższym łącznym stażu: w TK, sądach powszechnych i administracji. Kadencja obecnego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia.

Według projektu, ogłoszenie orzeczeń Trybunału zarządza prezes TK. Projekt utrzymuje zasadę z ustawy o TK z 22 lipca, że pełny skład TK to co najmniej 11 sędziów. W projekcie nie ma zaś zapisu z tej ustawy, że generalnie wnioski są badane w TK według kolejności wpływu.

Przygotowanie takiego projektu było zapowiadane od kilku tygodni, jest to jeden z trzech nowych projektów posłów PiS odnoszących się do TK. Chodzi o projekty: ustawy o statusie sędziów TK, ustawy dotyczącej organizacji i trybu postępowania przed TK oraz przepisów wprowadzających obie te ustawy (tego ostatniego projektu jeszcze nie ma, a ma w nim być data wejścia ustaw w życie - PAP).

W myśl przygotowanego przez MON projektu nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, obrona terytorialna ma być odrębnym rodzajem sił zbrojnych, a jej dowódca jednym z trzech głównych dowódców w polskim wojsku. W skład Wojsk Obrony Terytorialnej mają wejść żołnierze rezerwy, jak i ochotnicy, którzy nie odbywali wcześniej służby.

Służba w WOT ma w jak najmniejszym stopniu zakłócać dotychczasowy tryb życia rodzinnego i zawodowego zainteresowanym, dlatego ma być pełniona w czasie wolnym od pracy. Na co dzień żołnierze OT będą "pełnić służbę w dyspozycji", w której będą wykonywać swoją pracę lub inne obowiązki. Projekt zakłada przyznanie żołnierzom OT comiesięcznego dodatku "za gotowość bojową". Wg zapowiedzi MON z czerwca br. byłoby to ok. 500 zł miesięcznie.

Koszty utworzenia WOT projekt szacuje na 394,4 mln zł w roku 2016, ponad 639 mln w roku przyszłym, ponad miliard w 2018 i blisko 1,5 mld w roku 2019.

Nowela ustawy o VAT zakłada ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Projekt zakłada także utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8 i 23 proc., obok obowiązującej stawki 5 proc.

Wniosek o odwołanie minister Zalewskiej złożyli posłowie PO. Zdaniem Platformy, minister prowadzi nieprzemyślaną politykę oświatową. Według PO, Zalewska "pełniąc funkcję Ministra Edukacji Narodowej działa na szkodę dzieci i młodzieży (przedszkolaków i uczniów), nauczycieli i samorządów".

Wnioskiem o wotum nieufności wobec Zalewskiej w środę po południu ma się zająć się sejmowa komisja edukacji.