W komunikacie, opublikowanym w nocy z czwartku na piątek, przekazano, że polski ambasador spotkał się w MSZ Rosji z wiceministrem spraw zagranicznych Władimirem Titowem. Podano, że w trakcie spotkania Marciniak "podkreślił celowość rozwijania relacji polsko-rosyjskich i poszukiwania konstruktywnych rozwiązań wszelkich problemów w kontaktach dwustronnych". Ambasador wskazał również na potrzebę wznowienia i rozszerzenia określonych formatów polsko-rosyjskiej współpracy bilateralnej.

Marciniak przybył do Moskwy 9 października. Jest politologiem, specjalistą w sprawach polityki rosyjskiej i współczesnej Rosji. Przed nominacją kierował Katedrą Stosunków Międzynarodowych w Akademii Ignatianum w Krakowie, wykładał w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Kierował Zakładem Porównawczych Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych oraz Narodowej Rady Rozwoju powołanej w 2009 roku przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. (PAP)