Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej złożył Janusz Cichoń (PO) w środę w Sejmie. Jego zdaniem inicjatywa ma służyć czystce kadrowej w administracji skarbowej i jej upolitycznieniu.

Występujący w imieniu PO Janusz Cichoń powiedział podczas pierwszego czytania projektu ustawy o KAS, że nie ulega wątpliwości, iż potrzebujemy sprawnej i efektywnej administracji podatkowej. Dziwił się jednak, że projekt przygotowali posłowie, a nie Ministerstwo Finansów. Wskazał, że w efekcie projekt nie podlegał konsultacjom, brakuje też oceny jego skutków finansowych.

"W gruncie rzeczy sam projekt jest nieudolną kompilacją trzech ustaw: ustawy o izbach i urzędach skarbowych; o kontroli skarbowej; o Służbie Celnej" - powiedział.

Według niego połączenie tych ustaw w jedną spowoduje, że przepisy będą nieczytelne zarówno dla podatników, jak i urzędników.

"Nietrafione jest przede wszystkim połączenie dwóch zupełnie odrębnych administracji, z jednej strony Służby Celnej, a z drugiej administracji podatkowej i kontroli skarbowej" - mówił. Jak przekonywał, "połączenie ich w jeden organizm przyniesie jedynie chaos i w konsekwencji straty budżetowe".

Zdaniem Cichonia zmiana służy też "radykalnej czystce kadrowej" w służbach celnych i skarbowych i jest "bezprecedensowym upolitycznieniem organów podatkowych".

Poseł krytykował ponadto zniesienie dwuinstancyjności postępowania w sprawach prowadzonych przez naczelników urzędów celno-skarbowych oraz mówił o likwidacji konkursów na dyrektorów i naczelników w administracji skarbowej.

Zdaniem Cichonia przedstawione przez niego argumenty przemawiają za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.