W skład RMN ma wchodzić pięć osób, z których trzy wybiera Sejm, a dwie powołuje prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne, czyli obecnie przez PO i Kukiz'15.

"Zarząd PO zdecydował o wskazaniu prezydentowi kandydatów do Rady Mediów Narodowych, zostanie zgłoszony Janusz Kijowski i Juliusz Braun. Chcieliśmy, żeby to były osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w aktywność polityczną, to eksperci ze świata mediów i świata kultury" - powiedział Grabiec dziennikarzom w środę po posiedzeniu zarządu partii.

Rzecznik klubu Kukiz'15 poinformował w środę PAP, że jego klub przedstawi kandydatów do Rady Mediów Narodowych w najbliższym czasie.

Ustawa o RMN stanowi, że jeśli któryś z dwóch największych klubów opozycyjnych nie skorzystałby z możliwości wystawienia kandydatów na członków RMN powoływanych przez prezydenta, prawo do zgłoszenia kandydatów przechodzi na kolejny pod względem liczebności klub.

W środę sejmowa komisję kultury i środków przekazu pozytywnie zaopiniowała kandydatury do Rady Mediów Narodowych posłów PiS: Krzysztofa Czabańskiego, Elżbiety Kruk i Joanny Lichockiej. Pozostałe kluby nie zgłosiły kandydatów na członków RMN wybieranych przez Sejm.

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych weszła w życie na początku lipca br. Pięcioosobowa Rada, której kadencja ma trwać sześć lat, ma powoływać i odwoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Ustawa - od momentu powołania RMN - znosi podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r. (PAP)