Przewodniczący komisji Michał Dworczyk (PiS) poinformował, że obie kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane jednogłośnie.

Jarosław Książek (ur. w 1957) jest doktorem nauk humanistycznych UW. Na początku kariery zawodowej pracował jako nauczyciel, następnie w latach 1983-1992 był asystentem na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 1992-1993 pracował w MEN.

Od 1993 roku jest związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Pracował w wielu placówkach dyplomatycznych m.in. w latach 1997-2001 w Ambasadzie RP w Seulu, w latach 2003-2006 w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie, następnie w latach 2006-2010 w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu, w ostatnim czasie (2011-2015) związany był z Ambasadą RP w Moskwie. Od października 2015 jest kierownikiem Referatu ds. Kaukazu Południowego w MSZ.

Reklama

Książek przedstawiając na posiedzeniu komisji swoje plany ocenił, że prowadzenie pracy konsularnej na Białorusi jest "pewnym wyzwaniem". "Białoruś, jest sąsiadem, który wymaga specjalnego wysiłku, specjalnej pracy, dla stworzenia warunków, które w naszym pojęciu można by uznać za normalne, umożliwiające spokojną pracę, spokojne działanie i normalną działalność organizacyjną, społeczną, kulturalną, mniejszości polskiej na Białorusi" - podkreślił Książek.

Zapowiedział, że chciałby wzmocnić współpracę z pograniczem - z władzami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, w tym z Białymstokiem. Priorytetem w jego pracy - jak mówił - mają być sprawy polonijne, czyli współpraca ze środowiskami polskimi na Grodzieńszczyźnie m.in. w zakresie wspierania struktur organizacyjnych oraz wspomagania działań oświatowo-kulturalnych.

Reklama

Równie ważna ma być działalność czysto konsularna, czyli dotycząca spraw wizowych i paszportowych. "To jest ważny element, żeby konsulat był życzliwy dla obywateli białoruskich, bez względu na ich pochodzenie" - zaznaczył Książek.

Kandydat na konsula RP w Chicago Piotr Janicki (ur. 1979) jest magistrem prawa UJ. W 2007 roku skończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej, jest również absolwentem Farleigh Dickinson University (2015).

Janicki swoją karierę zawodową związał z samorządem warszawskim, gdzie w latach 2004-2008 pracował w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga Północ. W 2007 roku został burmistrzem Mosina, a w 2008 r. objął stanowisko wicekonsula RP w Nowym Yorku.

Od 2013 roku związany był bankowością, pracował m.in. w Oritani Bank, TD Bank Norwood, a od 2015 roku w People's United Bank.

Janicki zadeklarował, że chciałby doprowadzić do zwiększenia znaczenia politycznego Polonii w życiu publicznym, w miejscach jej zamieszkania. "Polonia niestety w porównaniu z innymi nacjami, jest dosyć bierna w lokalnych wyborach" - ocenił Janicki. "Chciałbym widzieć więcej osób polskiego pochodzenia angażujących się politycznie, niezależnie po której stronie, czy to będą republikanie, czy demokraci" - dodał.

Drugim priorytetem Janickiego jest wspieranie powrotu do kraju Polaków. Jak mówił, chodzi głównie o osoby, które chcą przeżyć w Polsce swoje lata dojrzałe, ale także o młode osoby, którym ciężko podjąć naukę w Stanach Zjednoczonych, ze względu na jej rosnące koszty.

Janicki zapowiedział, że trzecim priorytetem jego działalności, ma być rozwój kontaktów gospodarczych. (PAP)