Przewodniczący komisji Michał Dworczyk (PiS) poinformował, że obie kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane jednogłośnie.

Jarosław Książek (ur. w 1957) jest doktorem nauk humanistycznych UW. Na początku kariery zawodowej pracował jako nauczyciel, następnie w latach 1983-1992 był asystentem na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 1992-1993 pracował w MEN.

Od 1993 roku jest związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Pracował w wielu placówkach dyplomatycznych m.in. w latach 1997-2001 w Ambasadzie RP w Seulu, w latach 2003-2006 w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie, następnie w latach 2006-2010 w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu, w ostatnim czasie (2011-2015) związany był z Ambasadą RP w Moskwie. Od października 2015 jest kierownikiem Referatu ds. Kaukazu Południowego w MSZ.

Książek przedstawiając na posiedzeniu komisji swoje plany ocenił, że prowadzenie pracy konsularnej na Białorusi jest "pewnym wyzwaniem". "Białoruś, jest sąsiadem, który wymaga specjalnego wysiłku, specjalnej pracy, dla stworzenia warunków, które w naszym pojęciu można by uznać za normalne, umożliwiające spokojną pracę, spokojne działanie i normalną działalność organizacyjną, społeczną, kulturalną, mniejszości polskiej na Białorusi" - podkreślił Książek.

Zapowiedział, że chciałby wzmocnić współpracę z pograniczem - z władzami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, w tym z Białymstokiem. Priorytetem w jego pracy - jak mówił - mają być sprawy polonijne, czyli współpraca ze środowiskami polskimi na Grodzieńszczyźnie m.in. w zakresie wspierania struktur organizacyjnych oraz wspomagania działań oświatowo-kulturalnych.

Równie ważna ma być działalność czysto konsularna, czyli dotycząca spraw wizowych i paszportowych. "To jest ważny element, żeby konsulat był życzliwy dla obywateli białoruskich, bez względu na ich pochodzenie" - zaznaczył Książek.

Kandydat na konsula RP w Chicago Piotr Janicki (ur. 1979) jest magistrem prawa UJ. W 2007 roku skończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej, jest również absolwentem Farleigh Dickinson University (2015).

Janicki swoją karierę zawodową związał z samorządem warszawskim, gdzie w latach 2004-2008 pracował w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga Północ. W 2007 roku został burmistrzem Mosina, a w 2008 r. objął stanowisko wicekonsula RP w Nowym Yorku.

Od 2013 roku związany był bankowością, pracował m.in. w Oritani Bank, TD Bank Norwood, a od 2015 roku w People's United Bank.

Janicki zadeklarował, że chciałby doprowadzić do zwiększenia znaczenia politycznego Polonii w życiu publicznym, w miejscach jej zamieszkania. "Polonia niestety w porównaniu z innymi nacjami, jest dosyć bierna w lokalnych wyborach" - ocenił Janicki. "Chciałbym widzieć więcej osób polskiego pochodzenia angażujących się politycznie, niezależnie po której stronie, czy to będą republikanie, czy demokraci" - dodał.

Drugim priorytetem Janickiego jest wspieranie powrotu do kraju Polaków. Jak mówił, chodzi głównie o osoby, które chcą przeżyć w Polsce swoje lata dojrzałe, ale także o młode osoby, którym ciężko podjąć naukę w Stanach Zjednoczonych, ze względu na jej rosnące koszty.

Janicki zapowiedział, że trzecim priorytetem jego działalności, ma być rozwój kontaktów gospodarczych. (PAP)