Senat zajmie się ustawą o Radzie Mediów Narodowych pod warunkiem, że uchwali ją Sejm na obecnym posiedzeniu oraz, że sprawozdanie przygotuje senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu. Sejm ma głosować nad ustawą w środę wieczorem.

Zgodnie z projektem ustawy o Radzie Mediów Narodowych, Rada ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, PR i PAP. RMN ma liczyć pięciu członków, których kadencja ma trwać 6 lat. Trzech członków RMN ma powoływać Sejm, a dwóch - prezydent. Kandydatów (po dwóch na każde miejsce) na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają dwa największe kluby opozycyjne. Projekt znosi zatem podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r., która miała stracić moc 30 czerwca.

W środę sejmowa komisja kultury zajmowała się poprawkami zgłoszonymi do projektu ustawy o Radzie Mediów Narodowych podczas wtorkowego drugiego czytania. Zaakceptowała pięć poprawek zgłoszonych przez klub PiS.

Jedna z popartych zmian określa vacatio legis ustawy na siedem dni. Jednocześnie - z dniem ogłoszenia ustawy - usuwa termin obowiązywania "małej" noweli medialnej do 30 czerwca. Oznacza to, że do czasu ukonstytuowania się RMN media publiczne nadal będą podlegać ministrowi skarbu.

Następny punkt obrad Senatu to powołanie członków Kolegium IPN. W środę po południu kandydatury oceni senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W Senacie Platforma Obywatelska zgłosi dotychczasowego członka Rady IPN, prof. Antoniego Dudka oraz sygnatariusza Porozumień Sierpniowych z 1980 roku Andrzeja Kołodzieja - wynika z druku zamieszczonego na stronie Senatu.

Z kolei kandydatami senatorów PiS będą prof. Wojciech Polak. Od listopada 2008 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ostatnich latach prowadzi badania dotyczące głównie dziejów PRL. Drugim kandydatem PiS będzie prof. Tadeusz Wolsza - polski historyk i politolog, w latach 2011-2016 członek Rady Instytut Pamięci Narodowej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN, której większość przepisów weszła w życie w ubiegłym tygodniu, skrócona zostanie kadencja obecnej Rady IPN, a w jej miejsce powołane zostanie Kolegium IPN. Spośród dziewięciu członków Kolegium Instytutu, pięciu powoływać będzie Sejm, dwóch Senat i dwóch prezydent.

Według nowych przepisów, Kolegium IPN będzie zgłaszać kandydata na prezesa Instytutu spoza swego grona. Kolegium będzie wyłaniać kandydata w konkursie. Prezesa IPN będzie powoływał Sejm za zgodą Senatu na wniosek Kolegium IPN. (PAP)