Według niego, zatwierdzony przez premiera Dmitrija Miedwiediewa program obejmuje przedsięwzięcia związane ze wspieraniem przez państwo kompleksu obronno-przemysłowego, a w szczególności przedsiębiorstw pracujących na rzecz tego kompleksu, wzmacnianie ich potencjału kadrowego oraz zastępowanie produkcją własną prowadzonego wcześniej importu towarów o przeznaczeniu wojskowym z państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej, a także z Ukrainy.

Jak zaznaczył Rogozin, innym ważnym elementem programu jest wytwarzanie silników turbinowych do napędu okrętów i samolotów.

Pierwszym celem nowego programu jest zwiększenie z obecnych 97 proc. do 100 proc. stopnia wykorzystania potencjału techniczno-produkcyjnego przemysłu zbrojeniowego - zadeklarował wicepremier. Drugie co do ważności zadanie stanowi wprowadzenie do eksploatacji 929 nowych obiektów produkcyjnych. Trzecie i czwarte miejsce na przedstawionej przez Rogozina liście priorytetów zajmują zapewnienie 40-procentowego udziału produktów innowacyjnych w całości wytwarzania sektora zbrojeniowego oraz opracowanie do roku 2020 co najmniej 1300 technologii na potrzeby produkcji o charakterze wojskowym.

Informując o swej decyzji zatwierdzenia nowej wersji programu rozwoju przemysłu zbrojeniowego, Miedwiediew wskazał na konieczność podnoszenia jego poziomu technicznego także ze względu na wymogi światowej konkurencji.

"Dzisiaj nikogo się nie zmyli - ani państw potężniejszych, ani tych które wcześniej nazywano państwami Trzeciego Świata czyli gospodarek wschodzących - wszyscy chcą otrzymywać nowoczesne rodzaje produkcji" - powiedział szef rosyjskiego rządu. "Właśnie taką produkcję zbrojeniową powinniśmy zapewnić także my" - podkreślił. (PAP)