Grzegorz Zawada zrezygnował z funkcji wiceprezesa GPW


Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Grzegorz Zawada złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem dzisiejszym, podała GPW.
Zawada pełnił funkcję wiceprezesa GPW ds. strategii i rozwoju (CSO) od końca lipca 2014 roku.
Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.
(ISBnews)