Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Najpierw o godzinie 9. rozpoczął się test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut).

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Arkusze testów z języków obcych na poziomie podstawowym Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej.

Gimnazjaliści, niezależnie od tego, jaki język obcy wybrali na egzaminie, mieli na poziomie podstawowym do rozwiązania 11 zadań. Wszystkie były zadaniami zamkniętymi - uczeń musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Większość z nich stanowiły dialogi. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. rozmowy telefonicznej na temat korków ulicznych i jazdy na lotnisko, rozmowy na temat przygotowań do obiadu, czy podziękowania za zaproszenie. Zdający egzamin z niemieckiego wysłuchali m.in. rozmów na temat tego, jaki prezent kupić babci na urodziny i najlepszych sposobów na stres przed egzaminem oraz mężczyzny składającego zamówienie u kelnerki, a zdający egzamin z rosyjskiego - m.in. relacji z podróży samolotem.

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów, m.in. ogłoszeń, reklam, emaili i sms-ów.

Wśród zadań na poziomie podstawowym były też pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów, na przykład: "Kolega wrócił z wakacji. Zapytaj go o wrażenia.A. How was your holiday? B. How would you spend your holiday? C. How did you come back from your holiday?" lub "Powitaj gości, którzy Cię odwiedzają. A. Herzliche Gruesse. B. Herzlich willkommen. C.Herzlichen Dank".

Po egzaminie na poziomie podstawowym, po przerwie przeprowadzono egzamin na poziomie rozszerzonym. Arkusze testu na poziomie rozszerzonym CKE ma opublikować jeszcze w środę. (PAP)