W katechezie Franciszek oświadczył, przywołując fragmenty Ewangelii, że Jezus „nie wstydził się” i choć mógł pokazać się w „splendorze” i „szatach sędziego”, to nie uczynił tego przychodząc na swój chrzest. Ustawił się w kolejce razem z grzesznikami - dodał.

W ten sposób „stał się bliźnim ludzi ostatnich” kierując się solidarnością i współczuciem - podkreślił Franciszek.

Następnie zauważył zwracając się do wiernych: “Ile razy mówimy; +ten to jest grzesznik, zrobił to i to+, osądzamy innych. Każdy z nas powinien zastanowić się: +tak, on jest grzesznikiem, a ja?+”. “Nie powinniśmy obawiać się naszej nędzy, każdy z nas ma swoją własną”, „nie powinniśmy obawiać się uznania siebie za grzeszników” - wskazywał papież.

Reklama

W słowie do Polaków pozdrowił po włosku obecnych na placu Św. Piotra wśród ponad 20 tys. osób przedstawicieli redakcji i przyjaciół katolickiego tygodnika „Niedziela”, przybyłych do Rzymu z okazji 90. rocznicy założenia pisma.

Pismo to - jak powiedział papież – „także dzisiaj jest wielkim darem Bożej Opatrzności dla waszego narodu, który od lat znajduje w nim rzetelny przekaz informacji o Kościele i oparcie w trudnych momentach waszej historii”. „Życzę, aby ewangelizacyjna posługa tego tygodnika nadal umacniała jego czytelników w wierze, przynosząc obfite owoce w ich życiu i apostolstwie” - mówił Franciszek.

W czasie audiencji nawiązał też do przypadającego w środę Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju. “Sport to uniwersalny język, który zbliża narody i może przyczynić się do spotkania ludzi i przezwyciężenia konfliktów” - oświadczył papież. Zachęcił do tego, by postrzegać sport jako „ćwiczenie cnót” i formę integralnego rozwoju jednostek i wspólnot. (PAP)