Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczęła się o godzinie 9. Trwała 80 minut; w przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków; ta część trwała 120 minut. W tej części sprawdzane było opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Po przerwie - o godz. 11.45 - rozpoczęła się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Trwała ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

Arkusze sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze we wtorek na swojej stronie internetowej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca - wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie mógł przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 2 czerwca.