Za stworzeniem poradnika stoi nieformalna koalicja "Razem dla Zdrowia" w skład której weszli przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacji My Pacjenci.

Poradnik, jak wskazywali w czwartek na konferencji prasowej eksperci zaangażowani w prace nad nim, został opracowany z dbałością o czytelny i jasny przekaz oraz przyjazną formę.

Opracowanie zawiera przydatne informację z wielu obszarów – m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń nocnej i świątecznej opieki, szybkiej ścieżki onkologicznej, zasad zapisywania się na listy oczekujących, lecznictwa szpitalnego, leków, leczenia za granicą, praw pacjenta oraz opieki długoterminowej i paliatywnej.

Reklama

„Problemem pacjentów w Polsce jest nie tylko ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych ale także utrudniony dostęp do informacji” – oceniła Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci.

Reklama

Opinię tę podzielił prezes NRL Maciej Hamankiewicz. „Pacjent ma prawo do informacji zarówno ze strony lekarza – na temat swojego zdrowia, jak i ze strony państwa – na temat systemu ochrony zdrowia, w którym musi się odnaleźć. Jeśli chodzi o informacje o systemie, z tym jest problem” - powiedział.

Rolą poradnika, jak wyjaśniał wiceprezes NRL Romuald Krajewski, jest przede wszystkim przekazywanie stale aktualizowanych praktycznych informacji. Ma on jednak także inne cele - wskazywanie istniejących ograniczeń w systemie, zwracanie uwagi pracownikom i pacjentom na potrzebę pomagania sobie, stanowienie forum wymiany doświadczeń i dialogu a także pola do formułowania propozycji zmian.

„Poradnik nie zastąpi systemu informacji, w którym pacjent znajdzie odpowiedź wszelkie pytania czy dane teleadresowe, ale nie to miał na celu” - dodała Borek. Jak zaznaczyła, tworząc poradnik „przeskanowano” system opieki zdrowotnej w Polsce i pokazano najbardziej typowe problemy pacjentów oraz sposoby na ich unikniecie lub rozwiązanie.

Wśród "faktów o dostępie do opieki zdrowotnej, które warto znać" autorzy poradnika wymienili np. ten, że na żadnym poziomie systemu ochrony zdrowia nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza że pacjenci mogą chodzić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalisty, na badania czy rehabilitację do każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w całej Polsce.

Poradnik przypomina, że pacjent w stanie zagrożenia życia lub zdrowia nie musi okazywać dokumentów poświadczających prawo do świadczeń. Ma prawo do natychmiastowej pomocy nawet wtedy, gdy system eWUŚ nie potwierdzi jego prawa.

Autorzy poradnika zaznaczyli, że pacjenci powinni pamiętać iż skierowanie do specjalisty jest ważne tak długo, jak świadczenie nie zostanie zrealizowane. Twierdzenie, że skierowanie, z powodu długiego czasu oczekiwania straciło swoją ważność i trzeba przedstawić aktualne – jest nieuprawnione.

Poradnik przypomina, że skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także praktykujący prywatnie. Nie powinien on odsyłać po nie pacjenta do lekarza POZ.

Wśród wskazówek znalazła się informacja, że na stronie kolejki.nfz.gov.pl każdy pacjent może sprawdzić czas oczekiwania na dane świadczenie zdrowotne., co jest o tyle istotne, że terminy udzielania świadczeń niekiedy różnią się znacznie pomiędzy poszczególnymi placówkami medycznymi.

Z poradnika można się dowiedzieć także, że świadczeniodawca, posiadający umowę z NFZ nie może pobierać od pacjentów dopłat czy opłat za świadczenia finansowane przez NFZ. Opłaty czy dopłaty wnoszone przez pacjentów mogą dotyczyć jedynie świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych.

Partnerzy koalicji Razem dla zdrowia mają nadzieję, że współpraca zapoczątkowana przy pracy nad poradnikiem będzie kontynuowana - bo jak zgodnie przyznają - jest wiele obszarów wymagających współdziałania środowisk medycznych. (PAP)