Jarosław Kaczyński powiedział, że wybory uzupełniające do Senatu będą testem społecznego poparcia dla zmian w Polsce. Wybory odbędą się 6 marca w okręgu łomżyńsko-suwalskim.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział w Augustowie, że głosowanie będzie mieć duże znaczenie. Jego wyniki pokażą bowiem poparcie dla podjętego kilka miesięcy temu marszu ku przemianie Polski i zwiększeniu jej podmiotowości. Marsz ten jest, jak przyznał Kaczyński, trudny, tym bardziej, że, jak się wyraził, "rzuca się kłody pod nogi". Prezes PiS dodał, że po wyborach wszędzie się mówiło o okręgu łomżyńsko-suwalskim i o kandydatce PiS, Annie Marii Anders. Kaczyński wyraził przekonanie, że zostanie ona senatorem.

Prezes PiS podkreślił, że rola Senatu jest bardzo duża, gdyż kontroluje on prace legislacyjne. Może też poprawiać prawo stanowione przez Sejm. Senatorowie są przedstawicielami swoich ziem w parlamencie. Jest to, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, szczególnie ważne dla tych regionów, w których jest dużo do zrobienia. Należy do nich ziemia suwalska.

Kaczyński powiedział, że o rozpoczęciu "dobrej zmiany" świadczy program Rodzina 500 Plus, który jest bardzo korzystny dla obywateli. Zdaniem prezesa PiS, da on mieszkańcom wsi więcej, niż dopłaty unijne. Jarosław Kaczyński zarzucił opozycji, że próbuje "wysadzić ten program w powietrze". Dodał, że jeśli Polska będzie się rozwijać i system podatkowy zostanie uszczelniony, to będzie można zwiększyć pomoc, udzielaną w ramach tego programu.

Reklama

Prezes PiS zapowiedział, że w najbliższym czasie zostaną ujawnione wyniki audytu, prowadzonego w ministerstwach. Będzie też podsumowanie stu dni rządu Beaty Szydło.

Jarosław Kaczyński powiedział, że w Polsce starły się dwie koncepcje rozwoju kraju. Pierwsza, preferowana przez Platformę Obywatelską, polega na tym, że rozwijają się tylko metropolie, z czego korzystają pozostałe regiony. Koncepcja ta, zdaniem prezesa PiS, nigdzie się nie sprawdziła. Prawo i Sprawiedliwość przeciwstawiło jej koncepcję zrównoważonego rozwoju, zakładającą wspieranie tych regionów, które tego potrzebują. Takim regionem jest właśnie Suwalszczyzna, a Anna Maria Anders będzie reprezentować ją w Senacie - powiedział Jarosław Kaczyński, wzywając do głosowania na kandydatkę PiS.