Większość Polaków, bo aż 57 procent, jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców - wynika z najnowszego badania CBOS. Tych, którzy są przekonani o potrzebie wpuszczenia do Polski osób z państw dotkniętych wojną jest zaledwie 4 procent.

Maleje grupa badanych akceptujących udzielanie im schronienia. W maju zeszłego roku były to dwie trzecie respondentów. Obecnie jest ich niecałe 40 procent.
Jak wynika z badania, stosunek do uchodźców różnicuje wiek. Osoby młodsze, do 44 roku życia, częściej niż starsze są przeciwne przyjmowaniu m.in. Syryjczyków. Zamknięcie granic przed uchodźcami popiera większość badanych identyfikujących się z prawicą - niemal 60 procent. Niewiele mniej jest osób określających swoje poglądy jako centrowe - tych jest 52 procent. Dużą grupę - 43 procent - stanowią też respondenci utożsamiający się z lewicą.

Jak podkreślają autorzy raportu, na stosunek do uchodźców nie wpływa częstość praktyk religijnych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1000 osób.