Większość Polaków, bo aż 57 procent, jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców - wynika z najnowszego badania CBOS. Tych, którzy są przekonani o potrzebie wpuszczenia do Polski osób z państw dotkniętych wojną jest zaledwie 4 procent.

Maleje grupa badanych akceptujących udzielanie im schronienia. W maju zeszłego roku były to dwie trzecie respondentów. Obecnie jest ich niecałe 40 procent.
Jak wynika z badania, stosunek do uchodźców różnicuje wiek. Osoby młodsze, do 44 roku życia, częściej niż starsze są przeciwne przyjmowaniu m.in. Syryjczyków. Zamknięcie granic przed uchodźcami popiera większość badanych identyfikujących się z prawicą - niemal 60 procent. Niewiele mniej jest osób określających swoje poglądy jako centrowe - tych jest 52 procent. Dużą grupę - 43 procent - stanowią też respondenci utożsamiający się z lewicą.

Jak podkreślają autorzy raportu, na stosunek do uchodźców nie wpływa częstość praktyk religijnych.

Reklama

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1000 osób.