Sejm przyjął informację rządu na temat sytuacji międzynarodowej Polski i jej polityki zagranicznej w kwestii wzajemnych relacji Polski z Unią Europejską. Informację przedstawiła premier Beata Szydło. Za przyjęciem stanowiska rządu głosowało 267 posłów sprzeciwiło się mu 177 parlamenatrzystów.

Debata nad informacją rządu odbyła sie wczoraj. Premier Beata Szydło zapewniała, że Polska niesłusznie pomówiona i oskarżona O naruszanie zasad demokracji. Przekonywała, że Polska demokracja ma się dobrze i że nie ma potrzeby przenoszenia naszych wewnętrznych spraw poza granice kraju.

W debacie swoje 5-minutowe stanowiska przedstawili reprezentanci klubów parlamentarnych.

Rząd przedstawił swoje stanowisko w związku z planowaną debatą na temat sytuacji w Polsce, która ma odbyć się w Parlamencie Europejskim w przyszłym tygodniu.