Rząd zwołał okrągły stół ws. polityki klimatycznej. W Kancelarii Premiera trwa spotkanie Beaty Szydło z najważniejszymi urzędnikami odpowiedzialnymi za politykę klimatyczną oraz przedstawicielami przemysłu elektroenergetycznego i energochłonnego.

Polska nie godzi się na zbyt ambitną politykę klimatyczną po 2020 roku. W przyszłym tygodniu do Warszawy przyjeżdża komisarz Unii Europejskiej ds.
klimatu i energii Miguel Arias Canete. W spotkaniu uczestniczy ze strony rządu także minister ds spraw europejskich Konrad Szymański, minister środowiska Jan Szyszko, minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Przemysł reprezentują przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, a także Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
Obecny jest również szef największego koncernu energetycznego PGE Marek Woszczyk.