Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę obywatelską, która ma na celu zawieszenie Węgier w prawach członka Unii. Oznacza to, że organizatorzy akcji mogą teraz zacząć zbierać podpisy. Mają na to rok.

Przedstawiciele komitetu, który zgłosił inicjatywę do Komisji, twierdzą, że premier Viktor Orban podejmuje "niedemokratyczne i ksenofobiczne" działania, sprzeczne z zasadami państwa prawa. Wśród przykładów podają politykę migracyjną węgierskiego rządu. Zdaniem autorów wniosku, Komisja powinna uruchomić procedurę umożliwiającą zawieszenie Węgier w prawach członka Wspólnoty.

Bruksela na tym etapie uznała, że są prawne podstawy do przyjęcia inicjatywy, ale nie analizowała jeszcze jej treści. Aby było to możliwe, jej autorzy muszą najpierw zebrać milion podpisów obywateli przynajmniej z siedmiu państw członkowskich. Następnie Komisja będzie miała trzy miesiące, by ustosunkować się do ich argumentów.