W komisji nadzwyczajnej będzie 21 posłów - z PiS: Iwona Arent, Marek Ast, Barbara Bartuś, Tadeusz Dziuba, Maks Kraczkowski, Leonard Krasulski, Andrzej Matusiewicz, Beata Mazurek, Arkadiusz Mularczyk, Marek Opioła i Wojciech Szarama; z PO: Tomasz Głogowski, Robert Kropiwnicki, Stefan Niesiołowski, Grzegorz Raniewicz, Iwona Śledzińska-Katarasińska i Marek Wójcik; z Ruchu Kukiz'15: Grzegorz Długi i Krzysztof Sitarski oraz Adam Szłapka z Nowoczesnej i Piotr Zgorzelski z PSL.

Pierwsze posiedzenie komisji - jak poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) - odbędzie się jeszcze w piątek o godz. 10. Spodziewamy się, że komisja przygotuje jeszcze dzisiaj sprawozdanie i będziemy mogli do niego się odnieść - dodał Kuchciński.

W projekcie zmian w Regulaminie Sejmu posłowie PiS proponują pięciu nowych komisji stałych: administracji i spraw wewnętrznych, która ma zajmować się sprawami "administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego"; do spraw energii i skarbu państwa, do której "należą sprawy polityki energetycznej państwa, w tym sprawy funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego oraz nadzoru nad własnością publiczną gospodarce"; gospodarki morskiej i żeglugi, do której należą sprawy gospodarki morskiej, w tym transportu i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, ochrony środowiska morskiego, rybołówstwa morskiego i popularyzacji problematyki morskiej".

W Sejmie mają pracować także komisje: infrastruktury, do której należeć będą sprawy "budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii" oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, do której należeć mają sprawy "łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowej oraz telekomunikacji, innowacyjności, informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego".

Posłowie klubu PiS proponują także zmniejszenie z 9 do 7 liczby członków sejmowej komisji ds. służb specjalnych.