Janusz Piechociński nie jest już prezesem PSL. Jego rezygnacja została przyjęta przez Radę Naczelną partii, obradującą w Warszawie.

Piechociński był szefem PSL prawie trzy lata. Rezygnację złożył dziś na samym początku posiedzenia Rady, która rozlicza słaby wynik ludowców w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jego decyzja spotkała się z jednoznacznym poparciem delegatów. 95 głosowało za dymisją, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Ponadto odwołano cały skład Naczelnego Komitetu Wykonawczego.

Prawdopodobnie po południu dowiemy się kto będzie następcą Janusza Piechocińskiego. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Władysława Kosiniaka-Kamysza, Adama Struzika i Waldemara Pawlaka. Jednak sama procedura zgłaszania kandydatów dopiero się rozpoczyna.

Janusz Piechociński kierował PSL od 17 listopada 2012 roku. Jego partia była w tym czasie częścią koalicji rządzącej, z PO. W ostatnich wyborach parlamentarnych ludowcy uzyskali nieco ponad 5 procent poparcia i wprowadzili do Sejmu tylko 16 posłów. Nie było wśród nich Janusza Piechocińskiego.