W Warszawie obraduje po raz pierwszy Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem szefa "Solidarności" Piotra Dudy. Ma ustalić przede wszystkim porządek obrad na posiedzenie plenarne.
Reklama

Piotr Duda zapowiedział przed posiedzeniem, że tematem obrad będą też sprawy wniesione, ale najważniejszy jest regulamin obrad Rady. Ten regulamin zostanie przyjęty przez Prezydium i przekazany na posiedzenie. Podczas dzisiejszych obrad powołane zostaną też zespoły problemowe i zespół doraźny dotyczący prawa zamówień publicznych. Piotr Duda podkreślił, że bardzo zależy mu na powołaniu zespołu do spraw zmiany ustawy o prawie zamówień publicznych. Chodzi o to, by pracodawcy stając do przetargu mieli równe szanse - zaznaczył szef "Solidarności": Dodał, że w przetargach powinny być brane pod uwagę tak zwane klauzule społeczne. Pieniądze publiczne powinny być lokowane w miejsca pracy o wysokich standardach.

W powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Radzie Dialogu Społecznego zasiadają oprócz związków zawodowych także pracodawcy i przedstawiciele rządu. "Po powołaniu nowego rządu trzeba będzie odwołać przedstawicieli obecnego" - podkreślił Duda.

Powołana w październiku Rada Dialogu Społecznego liczy 59 osób. Są w niej również: przedstawiciel prezydenta, NBP i GUS-u.