Unia Europejska i Kosowo zawarły umowę stowarzyszeniową. Pod dokumentem podpisali się w imieniu Wspólnoty- szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oraz komisarz ds. polityki sąsiedztwa Johaness Hahn. Ze strony Kosowa podpis złożyli premier Isa Mustafa, minister ds. integracji europejskiej Bekim Çollaku. Nowa umowa ma przybliżyć Kosowo do Unii.

"To porozumienie otwiera nowy etap w stosunkach Unii Europejskiej z Kosowem, przyczyni się do stabilności i dobrobytu Kosowa oraz całego regionu" - tak układ skomentowała Federica Mogherini.

Komisarz Hahn oświadczył zaś, że podpisanie umowy to "krok milowy w relacjach między Unią a Kosowem", który pomoże przeprowadzić konieczne reformy i stworzyć nowe możliwości dla rozwoju handlu i inwestycji. Zapisy układu dotyczą przede wszystkim poszanowania podstawowych zasad demokracji oraz reguł obowiązujących na unijnym wspólnym rynku. Jak informuje unijny komunikat, umowa ma umożliwić wolny handel i wprowadzenie przez Kosowo europejskich standardów w takich dziedzinach jak polityka konkurencji, pomoc publiczna czy własność intelektualna. Inne elementy układu dotyczą dialogu politycznego, współpracy w dziedzinie edukacji, zatrudnienia czy energii. Negocjacje nad dokumentem rozpoczęły się w październiku 2013 roku. Parafowano go w połowie 2014 roku , a kilka miesięcy później kraje dały zielone światło dla jego podpisania. Umowa ma wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku.

Kosowo ogłosiło deklarację niezależności od Serbii 17 lutego 2008 roku. Za państwo niepodległe uznaje je 23 z 28 członków Unii Europejskiej, w tym Polska.