Komisja Europejska przedstawiła dalsze szczegóły dotyczące rozdzielenia nowych funduszy na migracje. W pierwszej kolejności chodzi o 800 milionów euro, jakie mają być wygospodarowane jeszcze w tym roku.

Zgodnie z propozycją Brukseli , będzie to wymagało dodatkowych zobowiązań ze strony państw członkowskich - w wysokości ponad 330 milionów euro. Pozostałe pieniądze będą pochodzić między innymi ze środków pierwotnie przewidzianych na pomoc humanitarną i europejską politykę sąsiedztwa.

Wiceszef Komisji Jyrki Katainen podkreślał podczas konferencji prasowej, że dodatkowe pieniądze na działania związane z kryzysem migracyjnym szefowie państw i rządów zobowiązali się przeznaczyć na ostatnim szczycie. "Komisja Europejska liczy teraz na państwa członkowskie i Parlament Europejski, że szybko przyjmą przepisy pozwalające zrealizować te działania" - powiedział Katainen. „Musimy pomóc unijnym krajom i unijnym obywatelom w radzeniu sobie z tym poważnym i trudnym wyzwaniem” - dodał wiceszef Komisji Europejskiej.

Proponowane przez Komisję fundusze na migracje łącznie mają wynieść miliard siedemset milionów euro w ciągu dwóch lat. Propozycje w sprawie pozostałych 900 milionów euro Bruksela przedstawi w październiku. Wszystkie te pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem, zatrudnienie dodatkowego personelu w unijnych agencjach zajmujących się tym problemem czy wsparcie i pomoc humanitarną w państwach trzecich.