„Jak nie my to kto? Jak nie teraz to kiedy?” Z tym hasłem rozpoczął się VII Kongres Kobiet w Warszawie. W spotkaniach i warsztatach na warszawskim Torwarze uczestniczy kilka tysięcy kobiet z całej Polski. Mimo formalnej deklaracji, że nie będzie mowy o polityce - nie dało się tego całkowicie uniknąć. Uczestniczki zachęcają głośno do popierania w wyborach tych kandydatów , którzy reprezentują ich potrzeby i prawa. W tym przede wszystkim prawo do udziału we władzach na wszystkich szczeblach.

Obrady otworzyła premier Ewa Kopacz. Szefowa rządu podkreślała, że wiele spraw kobiet - jak konwencja antyprzemocowa - zostało załatwionych. Ale - jak mówi Ewa Kopacz - wiele jeszcze jest do osiągnięcia, bo kobiety w Polsce nie są w równej pozycji wobec mężczyzn.
Premier gratulowała uczestniczkom Kongresu coraz silniejszego wpływu na to co dzieje się w życiu społecznym i dążenia do równoważnej pozycji kobiet także w relacjach rodzinnych. Podkreślała, że między innymi dzięki uczestniczkom Kongresu politycy tworzący listy wyborcze musza uwzględniać udział kobiet.
Jedna z założycielek kongresu Magdalena Środa podkreślała, że hasło Kongresu „ Jak nie my to kto? Jak nie teraz to kiedy?„ jest tytułem oczywistym - chodzi o wyrównanie szans kobiet w życiu społecznym, a nie o uzyskanie szczególnych preferencji czy przywilejów ale o to, by w społeczeństwie wszyscy mieli równe szanse i możliwości. Obecne kobiety są niedowartościowane - mówi Magdalena Środa.
Wśród najważniejszych dla uczestniczek problemów będą te poświęcone rodzinie. Chodzi między innymi o sprawy prozaiczne - jak niemożliwe do ściągnięcia alimenty - mówi Magdalena Środa. Podkreśla, że Polska ma jedne z najniższych wskaźników ściągalności alimentów spośród krajów europejskich. Podczas kongresu zostanie utworzony „licznik” zaległych alimentów . Kobiety mające trudności z ich uzyskaniem mają podzielić się tym problemem wrzucając do specjalnego pudełka kartkę z informacją o wielkości zaległości i liczbie wychowywanych przez nie dzieci.
Uczestniczki wydarzenia - kobiety z całej polski z różnych środowisk - są przekonane, że choć kongres ma głośną oprawę muzyczną, to problemy poruszane tutaj są jak najbardziej poważne i wymagające zmian.