Kopacz wnioskuje o dodatkowe posiedzenie Sejmu

Premier Ewa Kopacz wnioskuje o dodatkowe posiedzenie Sejmu - w najbliższą środę. Wówczas miałaby zostać przedstawiona informacja rządu na temat kryzysu związanego z uchodźcami, a także przeprowadzona debata w tej sprawie.

W kwestii ewentualnego zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu obraduje Konwent Seniorów.