Budowa pomnika Lecha Kaczyńskiego na wskazanym przez miasto terenie jest niedopuszczalna - zdecydował wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz. Jego rozporządzenie częściowo uchyla uchwałę szczecińskiej Rady Miasta w sprawie wzniesienia monumentu.

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu, gdzie miałby stanąć pomnik, wyklucza wprowadzenie nowej zabudowy. Jak czytamy w rozporządzeniu: "Wzniesienie takiego obiektu budowlanego doprowadziłoby do zmiany kompozycji zespołu zabudowy i zieleni tego obszaru, ukształtowanej historyczną zabudową Bramy Królewskiej i istniejącym układem zieleni".
Na rozstrzygnięcie wojewody Rada Miasta można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Budowa pomnika Lecha Kaczyńskiego jest szczecińską inicjatywą społeczną, która ma być sfinansowana z pieniędzy ze zbiórki publicznej. Do tej pory nie ma jeszcze gotowego projektu rzeźby.

Reklama