Będzie miała skromny ale godny charakter. Dziś zaplanowano w Nowym Sączu ceremonię pogrzebową pochowania szczątków czerwonoarmistów ekshumowanych na terenie Małopolski.

Na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu powtórny pochówek zaplanowano dla 30 żołnierzy Armii Czerwonej. Wcześniej leżeli w pojedynczych lub zbiorowych grobach. Między innymi w Kasince Małej, Tymbarku, Paszynie czy w Nowym Sączu. W kwietniu tego roku strona rosyjska zgodziła się na ich ekshumację i przeniesienie na cmentarz.

Uroczystość będzie miała charakter wojskowy ale bez salw honorowych. Podczas ceremonii pogrzebowej przewidziano modlitwę ekumeniczną i składanie wieńców. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele Ambasady Rosyjskiej Ceremonia rozpocznie się o godzinie 13.00. W ostatnich latach kombatanci podczas licznych apeli i demonstracji domagali się rozbiórki pomnika czerwonoarmistów w Nowym Sączu i przeniesienia szczątków żołnierzy na cmentarz. Ostatecznie monument został rozebrany w lipcu.