Posłowie zdecydują o projektach dot. emerytur oraz świadczeń socjalnych. Chodzi o pięć projektów, które w sejmowej zamrażarce przeleżały kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Powrót do prac nad nimi to efekt decyzji wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha (SLD), który podczas poprzedniego posiedzenia izby przejął na pewien czas obowiązki marszałka. Stało się to po tym, jak rezygnację z tej funkcji złożył dotychczasowy marszałek Radosław Sikorski.

Wśród projektów jest inicjatywa PiS złożona jeszcze jesienią 2011 r. Przewiduje ona podniesienie kwoty wolnej od egzekucji do wysokości najniższej emerytury lub renty - w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia. Jak wskazali autorzy projektu, wysokość tej kwoty jest zróżnicowana i w obecnym stanie prawnym, w zależności od kategorii potrąceń wynosi 60, 50 albo 20 proc. najniższej emerytury (renty). "Jest to o wiele mniejsze zabezpieczeniu, niż np. z wynagrodzenia za pracę, gdzie przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwotą wolną od potrąceń jest wysokość minimalnego wynagrodzenia".

Kolejną propozycją, która trafi pod głosowanie, jest obywatelski projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych autorstwa OPZZ. Do Sejmu trafił on w styczniu 2010 r. i zakłada możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę kobietom, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyznom, którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat. Propozycja ta przewiduje też prawo do minimalnej emerytury dla osób, które nie osiągnęły 60. roku życia (w przypadku kobiet) i 65. roku życia (dla mężczyzn).

Posłowie zdecydują też o projekcie noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który SLD złożyło w listopadzie 2012 r. Projekt ten zakłada wprowadzenie zasady, że w sytuacji zbiegu prawa do: renty rodzinnej z prawem do emerytury z FUS, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty szkoleniowej), renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej wypłacane będzie jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 25 proc. jego wysokości.

Kolejna inicjatywa Sojuszu, która trafi pod głosowanie, odnosi się do zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przewiduje wyrównanie kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego oraz wprowadzenie mechanizmu waloryzacji tego zasiłku.

Inny projekt SLD, który również zakłada nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, przewiduje m.in. podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Ponadto propozycja zakłada możliwość otrzymania, przez osoby, które nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wychowania dziecka, specjalnego świadczenia wypłacanego przez gminę.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny wszystkie te projekty zaopiniowała negatywnie i wniosła o ich odrzucenie. Jednym z powodów takiej rekomendacji ma być to, że propozycje stały się nieaktualne z powodu wprowadzonych zmian w prawie.