To prawie 1/5 rocznych wydatków NFZ-u na zdrowie. Barbara Więckowska z Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia, że te pieniądze zostaną zainwestowane w unowocześnienie naszego systemu, który stanie się efektywny i otwarty na nowoczesne leczenie.

Michał Kępowicz z resortu zdrowia już wie na jakie dokładnie cele przeznaczone będą unijne pieniądze. Chodzi o profilaktykę zdrowotną, kształcenie kadr medycznych ale także budowę, przebudowę czy wyposażenie szpitali i POZ-ów .

W najbliższym czasie mają zostać wprowadzone mapy potrzeb zdrowotnych. Dzięki nim unijne pieniądze zostaną wpompowane w takie obszary, by zminimalizować różnice w dostępności do systemu zdrowia w Polsce.