NIK wnioskuje o rozważenie likwidacji spółki Elewarr podległej Agencji Rynku Rolnego. W tej sprawie premier Ewa Kopacz spotka się w poniedziałek z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim.

Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała IAR, że premier będzie chciała uzyskać od ministra Sawickiego wyjaśnienia na temat tego co dzieje się spółce, bo - jak powiedziała - raport NIK jest dla Elewarru bezwzględny.

„Na tym spotkaniu pani premier przyjmie wyjaśnienia, dlaczego w ciągu 2 lat nie udało się tej firmy uzdrowić. Będzie też rozmowa na temat przyszłości spółki, jakie podjąć kroki naprawcze, a może tych kroków już się nie da wprowadzić i trzeba będzie podjąć inne radykalne działania” - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.
Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym dziś raporcie negatywnie oceniła sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką Elewarr przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. Według NIK spółka przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w przechowywaniu zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej.