Spadek notowań rządu w maju - wynika z badań CBOS. W ciągu ostatniego miesiąca zmniejszył się poziom poparcia dla gabinetu Ewy Kopacz. Powiększyła się też grupa krytycznie oceniających premier.

Dobrze rząd ocenia 25 procent respondentów, to o 6 punktów procentowych mniej niż w kwietniu i o 12 punktów mniej niż w marcu. Źle gabinet Ewy Kopacz ocenia 38 procent badanych. W kwietniu ta grupa wynosiła 32 procent, a w marcu 29 procent. 35 procent badanych uważa, że ma obojętny stosunek do rządu.

Zwolennicy rządu rekrutują się spośród mieszkańców największych, ponad półmilionowych miast, absolwentów wyższych uczelni, badanych o najwyższych dochodach per capita - powyżej 2000 złotych, zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. Niechętny stosunek wobec gabinetu Ewy Kopacz częściej niż pozostali deklarują badani uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, a także ankietowani utożsamiający się w prawicą. Relatywnie dużą niechęcią wobec rządu charakteryzują się również mieszkańcy miast od 20 000 do 99 999 mieszkańców, badani średnio i źle oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych.

Wśród osób deklarujących sympatię dla PO stopień poparcia wobec rządu wynosi 63 procent badanych. Sympatycy PSL-u deklarują poparcie dla rządu na poziomie 34 procent. Na podobnym poziomie utrzymuje się poparcie dla rządu wśród sympatyków SLD (35 procent badanych). W potencjalnym elektoracie PiS-u rząd może liczyć na 6 procent poparcia i aż 70 procent negatywnych ocen. Tylko 7 procent sympatyków partii KORWIN dobrze ocenia rząd, a 58 procent ocenia rząd zdecydowanie źle.

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 14-20 maja 2015 roku na liczącej 1048 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.