Będzie nowe kryterium przejścia na emeryturę. Po spotkaniu w Belwederze z szefami OPZZ i ZNP prezydent Bronisław Komorowski poinformował, że jest już gotowy projekt ustawy w tej sprawie.

Dokument opracowany w Kancelarii Prezydenta wprowadza kryterium 40 lat stażu pracy jako warunek przejścia na emeryturę.

Prezydent zapowiada też wprowadzenie programu wspierającego zatrudnianie absolwentów na stałą umowę o pracę zamiast umów czasowych. Bronisław Komorowski przyznał, że wiąże się to ze sporym wysiłkiem finansowym państwa, ale zapewnił, że są pieniądze na zmniejszanie bezrobocia i odchodzenie od tak zwanych śmieciówek. Dodał, że elementem tego procesu jest program "Pierwsza praca".

Po spotkaniu z Janem Guzem i Sławomirem Broniarzem prezydent podziękował za jego miłą atmosferę. Podkreślił, że jest zadowolony z postępu w odbudowie dialogu społecznego. Komorowski przypomniał, że Komitet Stały Rady Ministrów ma jutro podjąć decyzję w sprawie akceptacji ustawy, regulującej tę kwestię. Wyraził nadzieję, że dialog społeczny stanie się mechanizmem rozwiązywania problemów pracowniczych.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz poprosił prezydenta, aby jego pierwszą inicjatywą w zakresie dialogu była rozmowa z rządem o postulatach, zgłaszanych przez związkowców. Chodzi przede wszystkim o płacę minimalną, płacę godzinową, korzystne dla pracowników rozwiązania podatkowe i uprawnienia związków zawodowych. Guz podkreślił, że bezpieczeństwo to także prawo do godnego życia i pracy.

Także przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz był zadowolony ze spotkania. Prezydent wyraził poparcie dla zgłoszonej przez związek propozycji utworzenia Rady do spraw Edukacji przy Kancelarii Prezydenta.