W przyszłym tygodniu Senat zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenia referendum w sprawie JOW-ów, finansowania partii z budżetu państwa i stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Poinformował o tym marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Marszałek powiedział, że na jutrzejszym Konwencie Seniorów zaproponuje rozszerzenie porządku posiedzenia, które ma się odbyć w dniach 20-21 maja o punkt dotyczący tego wniosku. Powiedział również, że przed posiedzeniem Senatu wnioskiem prezydenta zajmą się cztery senackie komisje.

Pytany skąd taki pośpiech odpowiedział, że Senat musi rozpatrzyć wniosek prezydenta w ciągu 14 dni, dlatego nie zdecydował się na zwoływanie dodatkowego posiedzenia. Powiedział również, że sam odpowie "tak" na wszystkie pytania zawarte we wniosku.

Reklama