W Warszawie przeprowadzono nocne ćwiczenia antyterrorystyczne. Koncentrowały się w rejonie Placu Powstańców.

Jak powiedział TVP Info Komendant Główny Policji Krzysztof Gajewski, brali w nich udział między innymi funkcjonariusze policji i straży pożarnej, ale także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służb miejskich. Ćwiczono koordynację działań.

Jednym z realizowanych scenariuszy było wtargnięcie terrorystów do muzeum NBP w centrum miasta. Czterech agresorów wzięło za zakładników wycieczkę, potem ostrzelało przybyły na miejsce patrol policji.

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, która przybyła na miejsce ćwiczeń, powiedziała, że są one okazją do sprawdzenia jak wszystkie służby ze sobą współpracują. Polityk dodała, że wszystkie elementy ćwiczeń będą szczegółowo analizowane, by ewentualne mankamenty w przyszłości wyeliminować.