Wanda Nowicka wierzy, że przejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich. Ostatnie sondaże dają jej około jednego procenta poparcia.

Wicemarszałek Sejmu, która jest kandydatką Unii Pracy, powiedziała w Trójce, że prezydent ma przede wszystkim stać na straży konstytucji. W tym celu musi kreować politykę i zmuszać rząd, aby traktował pewne sprawy priorytetowo. Nowicka powiedziała, że obecnie największe obciążenia podatkowe ponoszą ludzie o niskich i średnich dochodach. Trzeba to zmienić, ale kandydatka nie ujawniła, jakie jej zdaniem powinny być nowe progi podatkowe. Wanda Nowicka zadeklarowała, że gdyby została prezydentem, to bardzo poważnie zastanowiłaby się nad likwidacją KRUS-u. Podkreśliła jednak, że na razie nie ma konkretnego projektu ustawy w tej sprawie. Kandydatka uznała za patologię fakt, że lekarze pracują na kilku etatach. Jej zdaniem, nie należy jednak wprowadzać zakazu prywatnych praktyk dla lekarzy pracujących w placówkach publicznych. Zakaz taki postuluje Unia Pracy.

Wanda Nowicka oświadczyła, że polityka zagraniczna Polski powinna być prowadzona we współpracy z Unią Europejską. Nasz kraj powinien się też włączyć w dyskusję o utworzeniu unijnych sił zbrojnych. Kandydatka zadeklarowała, że jest zdecydowaną przeciwniczką budowy w Polsce tarczy antyrakietowej. Dodała, że chciałaby dobrych stosunków z Rosją. Jednak obecna sytuacja polityczna jest bardzo trudna, co sprawia, że trudno oczekiwać poprawy wzajemnych relacji. Zdaniem gościa Trójki, przedstawiciel polskich władz powinien pojechać do Moskwy na pogrzeb Borysa Niemcowa. Byłoby to symboliczne wsparcie dla rosyjskiej opozycji.

Wanda Nowicka uznała za mało realne powołanie sejmowej komisji śledczej do zbadania informacji o podsłuchiwaniu byłych szefów służb specjalnych. Podkreśliła jednak, że sprawa ta musi zostać wyjaśniona przez prokuraturę.