Najbardziej lubimy Włochów i Czechów, najmniej - Romów i Rosjan. Tak wynika z sondażu CBOS.

Ponad połowa Polaków lubi Włochów - 51 procent. Niemal tyle samo Czechów (50 procent), Hiszpanów (49 procent), Anglików i Słowaków (po 48 procent). Amerykanie zajmują siódme miejsce. Sympatię wobec nich wyraża 44 procent ankietowanych, 43 procent wobec Niemców, a wobec Ukraińców - 36 procent. Sympatię do Żydów czuje nieco więcej niż co czwarty Polak (28 procent), Wietnamczyków lubi dokładnie 25 procent, Rosjan tylko 22 procent, a Romów - zaledwie 18 procent.

Romowie są na pierwszym miejscu naszych antypatii - 58 procent patrzy na nich niechętnie. 50 procent ankietowanych podobnie myśli o Rosjanach, a 43 procent o Rumunach. Na kolejnych miejscach są Palestyńczycy i Turcy (po 36 procent), oraz Żydzi i Ukraińcy (po 32 procent). Najmniej antypatii mamy wobec Włochów, Hiszpanów i Słowaków - odpowiednio 11 i po 12 procent.

W porównaniu z ubiegłym rokiem najbardziej wzrosła nasza sympatia wobec Szwedów i Anglików - o 5 punktów procentowych. Niechęć wobec większości narodów spadła - najbardziej wobec Niemców i Chińczyków. Wzrosła tylko wobec Romów i Rosjan - w przypadku tych ostatnich z 50 do 58 procent.

Sondaż CBOS przeprowadzono między 8 a 14 stycznia na reprezentatywnej próbie losowej 1005 dorosłych Polaków.