Groźba wstrzymania przez państwo członkowskie wpłat do wspólnej kasy nie jest niczym nowym w historii Unii Europejskiej. Taki środek nacisku na Brukselę stosowały rządy Włoch, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Solidarna Polska: Zawiesić składki do budżetu UE