Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zmaga się z kłopotami z funkcjonowaniem systemu informatycznego zliczającego głosy. Komisja podała jedynie cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów prezydentów w większych miastach. Nie podano wyników do rad powiatów oraz do sejmików wojewódzkich.

PKW dysponowała przed 5.00 cząstkowymi wynikami z 49 gmin i miast, w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zebrano dane z 18 rad, w wyborach do rad gmin.

Jak poinformował Romuald Drapiński dyrektor ds informatycznych PKW, były kłopoty z wydrukiem ustalonych już wyników wyborów na wójta burmistrza i prezydenta oraz wyborów w radzie gminy. Oprogramowanie komputerowe zawierało wadę, które uniemożliwiała poprawną prezentację protokołu w formie papierowej. Programiści pracują nad poprawieniem błędu. Do godziny 6.00 te problemy powinny być rozwiązane - dodał. Poza tym pełnomocnicy terytorialnych komisji wyborczych przez półtorej godziny (od ok. 23 do 0:30) mieli problemy z zalogowaniem się do systemu. Jak dodał, problemy z logowaniem obserwowano już przy testowaniu systemu i je poprawiano, ale obciążenie systemu w noc powyborczą, spowodowało na nowo te kłopoty. Jak podkreślił, krótko po północy należało odświeżyć konfigurację i zatrzymać prace na kilkanaście minut, a wtedy system prawdopodobnie działałby poprawnie. Drapiński dodał, że prawdopodobnie jest błąd w konfiguracji systemu.

Kłopoty z systemem informatycznym nie powinny - zdaniem Drapińskiego - w istotny sposób opóźnić wyniki wyborów.

Zdaniem Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierza Czaplickiego, jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności, całkowite wyniki wyborów powinny być podane najpóźniej w środę. Jak podkreślił Czaplicki, termin taki jest związany miedzy innymi z większą liczbą jednomandatowych okręgów wyborczych w tegorocznych wyborach.

Czaplicki poinformował także, że według danych, które spłynęły do godziny 21.00, w dniu głosowania odnotowano ponad 690 incydentów wyborczych. Polegały one głównie na zrywaniu banerów, plakatów, a w kilku przypadkach na próbie handlu kartami. 2 osoby zatrzymano.
Następna konferencja PKW jest zaplanowana na 6.15