Polacy najgorzej oceniają działalność Sejmu, a najlepiej prezydenta. Tak wynika z badania CBOS, który przyjrzał się stosunkowi społeczeństwa do organów władzy państwowej.

Praca parlamentarzystów jest przez Polaków wyraźnie częściej krytykowana niż chwalona. Działalność Sejmu negatywnie ocenia 64 procent obywateli, a Senatu 47 procent. Z kolei pozytywne opinie o pracy posłów wyraża 18 procent ankietowanych, a o pracy senatorów - 23 procent.

Natomiast prezydentura Bronisława Komorowskiego niezmiennie cieszy się aprobatą większości Polaków. Pozytywnie wypowiedziało się o niej 68 procent ankietowanych, krytycznie 19 procent.

Badanych zapytano też o stosunek do władz samorządowych - okazał się on tylko nieznacznie gorszy od ocen prezydenta. Dobre opinie o pracy władz lokalnych w swojej miejscowości wyraziło 65 procent ankietowanych, a złe - 25 procent.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, w dniach 19-25 sierpnia, na reprezentatywnej próbie losowej 980 dorosłych mieszkańców Polski.