Komisja spraw zagranicznych amerykańskiego Senatu upamiętniła 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W specjalnej rezolucji senatorowie określili powstanie mianem symbolu heroizmu.

Projekt rezolucji zgłosiła senator polskiego pochodzenia Barbara Mikulski, która reprezentuje stan Maryland. Wsparli ją: republikański senator z Jim Risch oraz demokrata Ben Cardin.

Rezolucja, która została przyjęta głosami polityków obu partii mówi o walce powstańców z przeważającymi siłami niemieckimi, o tym, że w powstaniu zginęło, zaginęło albo zostało rannych 250 tysięcy Polaków oraz że powstańczy zryw inspirował ludzi na całym świecie do walki o wolność i demokrację. Rezolucja kończy się stwierdzeniem, że Powstanie Warszawskie jest symbolem heroizmu i potęgi ludzkiego ducha.

Inicjatorka uchwały, senator Barbara Mikulski, wyraziła zadowolenie z jej uchwalenia. - Moje polskie dziedzictwo dało mi tożsamość oraz wartości, dzięki którym jestem senatorem wierzącym w wolność, w człowieka oraz w potrzebę prawdy - podkreśliła.