Rada UE przyjęła w poniedziałek nowe przepisy, które wzmocnią współpracę administracyjną i obejmą sprzedaż przez platformy cyfrowe. Regulacje mają na celu usprawnienie opodatkowania osób handlujących na tych platformach.

"Już teraz dużo osób i firm sprzedaje towary lub oferuje usługi za pośrednictwem platform cyfrowych. I liczba ta stale rośnie. Jednak dochody tak osiągane pozostają często niezgłoszone i podatek nie zostaje odprowadzony, zwłaszcza gdy dana platforma działa w kilku państwach na raz. Państwa członkowskie tracą więc dochody podatkowe, a handlujący na platformach cyfrowych uzyskują nieuczciwą przewagę nad tradycyjnymi firmami" - czytamy w komunikacie Rady UE uzasadniającym konieczność wprowadzenia nowych regulacji.

Zaradzić tym problemom ma nowelizacja dyrektywy o administracyjnej współpracy podatkowej. Ma ona zobligować operatorów platform cyfrowych do zgłaszania dochodów osób, które prowadzą handel na ich platformach, a państwa członkowskie – do automatycznej wymiany tych informacji.

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do platform cyfrowych zlokalizowanych zarówno w UE, jak i poza nią. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Umożliwią krajowym organom podatkowym wykrywanie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych i ustalanie odnośnych zobowiązań podatkowych. Również operatorzy platform cyfrowych będą mieć łatwiejsze zadanie, gdyż dochody wystarczy zgłosić tylko w jednym państwie członkowskim zgodnie ze wspólnymi unijnymi ramami.

Inne zmiany do dyrektywy o administracyjnej współpracy podatkowej mają poprawić wymianę informacji oraz współpracę między organami podatkowymi państw członkowskich.