Więcej informacji o zagrożeniach, monitorowanie zachowań graczy, telefon zaufania dla tych, którzy nie radzą sobie z nałogiem - to niektóre z zaleceń przedstawionych przez Komisję Europejską dotyczących hazardu w internecie. Bruksela chce wprowadzić unijne zasady w tym zakresie, by zwiększyć ochronę obywateli w obliczu coraz większej popularności tego typu usług.

Szacuje się, że obecnie blisko 7 milionów unijnych konsumentów uprawia hazard online. Dla większości to forma rozrywki, ale w przypadku niektórych można mówić o nałogu.

Zgodnie z zaleceniami Komisji, strony internetowe oferujące usługi hazardowe w internecie powinny odpowiednio informować o zagrożeniach z nimi związanych. Każdy gracz powinien założyć własne konto tak, by można go było łatwo zidentyfikować, a także monitorować jego zachowanie. Podczas rejestracji użytkownicy powinni też mieć możliwość ustalania limitów swoich wydatków.

Jednocześnie Komisja zaleca większą przejrzystość w reklamach usług hazardowych - tak, by nie mogły one wprowadzać w błąd potencjalnych graczy. Państwa członkowskie powinny także zapewnić, aby osoby nieletnie nie mogły uprawiać hazardu online i miały jak najmniejszy kontakt z takimi usługami.

Komisja Europejska dała unijnym krajom 18 miesięcy na wprowadzenie zaleceń w życie. Na tej podstawie zdecyduje, czy podjąć dalsze kroki.