Prezydent Franci Francois Hollande podpisał rano ustawę o małżeństwach homoseksualnych. Wczoraj francuski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy zezwalające na zawieranie małżeństw homoseksualnych i adoptowanie przez nie dzieci są zgodne z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że ustawa wchodzi w życie.

Według Francois Hollande'a, to kolejny krok na drodze do demokratyzacji społeczeństwa francuskiego i zrównania prawa wobec wszystkich obywateli. Ci, którzy protestowali przeciwko nowej ustawie, twierdzą, że stanowi ona zagrożenie dla tradycyjnej rodziny składającej się z ojca, matki i dzieci.

W decyzji Trybunału Konstytucyjnego podkreślono, że małżeństwo osób tej samej płci nie jest w żaden sposób niezgodne z zasadami konstytucji. Nowe praw, otwiera drogę do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ma się to odbywać przy uwzględnieniu w pierwszym rzędzie dobra dziecka.

Do tej pory osoby tej samej płci mogły żyć ze sobą w konkubinacie lub w związku zadeklarowanym na merostwie, co ułatwiało pewne rozwiązania prawne. Adopcja była wykluczona. Teraz para homoseksualna ma do tego prawo. Nie może natomiast, w przypadku dwóch kobiet, korzystać ze sztucznego zapłodnienia.