Plany Marka Biernackiego dotyczące zadań realizowanych przez resort sprawiedliwości były głównym tematem spotkania ministra z klubem PSL. Minister Biernacki zapowiedział usprawnienie pracy sądów, nowelizację kodeksu postępowania karnego oraz usprawnienie sądów gospodarczych. Minister zaznaczył, że zależy mu na dobrym klimacie dla współpracy z ludowcami na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz na sprawnym orzekaniu sądów.

Przewodniczący klubu Jan Bury wyraził nadzieję, że nowy minister nie będzie wracał do tematów, które zakończył czy rozpoczął jego poprzednik Jarosław Gowin. Zaznaczył, że posłowie z jego klubu liczą na dobrą współpracę z ministrem Biernackim.

Dla PSL-u istotną jest sprawa zniesionych przez byłego ministra Jarosława Gowina 79 sądów rejonowych, czemu od początku ludowcy się sprzeciwiali. Minister Biernacki pytany przez dziennikarzy o tę kwestię powiedział, że "nie przywykł głową rozbijać ściany".

Decyzją Gowina 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Reforma, jeszcze zanim weszła w życie, wywołała liczne protesty, zarówno środowiska sędziowskiego, jak i polityków.

Sprawą zajął się również Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że przepis prawa o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z konstytucją.

W odpowiedzi na rozporządzenie resortu sprawiedliwości, przy wsparciu ludowców, powstał obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych. Wyszczególnia on wszystkie istniejące przed reorganizacją sądy wraz z ich okręgami. Na początku kwietnia, podczas drugiego czytania projektu w Sejmie, poparły go wszystkie kluby, oprócz PO. W piątek - głosowanie nad projektem.

Jan Bury zapowiedział, że PSL będzie głosowało za uchwaleniem obywatelskiego projektu.