Według badania zrealizowanego w kwietniu przez CBOS, 73 procent ankietowanych źle oceniła Sejm, a Senat - 57 procent. Dobrą opinię o działalności posłów ma zaledwie 13 procent badanych. Niewiele więcej, bo 18 procent osób dobrze wypowiada się o Senacie.

Na drugim biegunie popularności jest prezydent. Bronisław Komorowski utrzymuje stabilną dobrą ocenę swojej prezydentury. W kwietniu 65 procent ankietowanych pozytywnie podchodziło do jego działań. Negatywną ocenę prezydenta miało 24 procent Polaków.

CBOS pytał się również o ocenę związków zawodowych. Od marca NSZZ Solidarność znacząco zyskała w oczach Polaków. Działalność tego związku dobrze ocenia 32 procent Polaków, o 7 punktów procentowych więcej niż miesiąc temu. Jednak wciąż 34 procent ankietowanych krytykuje związkowców. Z kolei wzrosła liczba negatywnych ocen wobec OPZZ. Od marca o 8 punktów procentowych do 30 procent. 23 procent ocenia ten związek pozytywnie, co oznacza 5 punktów procentowych więcej niż w marcu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 4-10 kwietnia 2013 rokuna liczącej 1150 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.