404 przypadki pedofilii wśród księży zgłoszono w 2011 roku do rozpatrującej takie sprawy Kongregacji Nauki Wiary - podał Watykan. Podkreśla się, że istotny wzrost takich sygnałów to rezultat polityki przejrzystości wprowadzonej przez papieża Benedykta XVI.

Statystyka dotycząca skandalu w szeregach duchowieństwa została zamieszczona w opublikowanym we wtorek tomie, w którym oficjalnie podsumowano działalność wszystkich kongregacji i urzędów Stolicy Apostolskiej w 2011 roku. W analizie odnotowano, że liczba zgłoszeń - 404 - jest wprawdzie mniejsza niż w 2010 roku, ale "znacznie wyższa" niż w pięcioleciu 2005-2009.

Ponadto w księdze zwrócono uwagę na to, że w minionym roku urząd dyscyplinarny Kongregacji Nauki Wiary "intensywnie pracował" analizując sprawy pedofilii wśród księży i zakonników. Około 240 spraw zakończy się procesami. W 125 przypadkach kongregacja zwróciła się do papieża o przeniesienie sprawców do stanu świeckiego, a w 135 o zwolnienie z obowiązków kapłańskich.

Watykan polecił episkopatom poszczególnych krajów opracowanie metod walki ze skandalem pedofilii w Kościele, zgodnie ze wskazówkami Kongregacji Nauki Wiary i linią zerowej tolerancji oraz współpracy ze świeckim wymiarem sprawiedliwości w ściganiu i karaniu takich przestępstw.