"Trudno powiedzieć, jakie będą decyzje. Będziemy się radzić z polską stroną, z rosyjskim ambasadorem. Uczynimy wszystko, aby nasi kibice zostali zwolnieni do domu i aby mogli odbyć wszystkie wymierzone im kary w Rosji" - oświadczył Mutko, cytowany przez agencję R-Sport.

W Warszawie przebywa też doradca prezydenta FR ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka Michaił Fiedotow.

W związku z wtorkowymi zajściami w stolicy zatrzymano już ponad 190 osób, w tym 25 Rosjan

W 138 przypadkach policja wystąpiła do sądu z wnioskiem o rozpatrzenie spraw w trybie przyspieszonym, a w 26 - zwykłym. Część zatrzymanych dobrowolnie poddała się karze.

Według cytowanego przez "Sowietskij Sport" rzecznika Komendy Stołecznej Policji Macieja Karczyńskiego siedmiu obywateli Rosji tymczasowo aresztowano, czterech zwolniono po przesłuchaniu w charakterze świadków, siedmiu dobrowolnie poddało się karze, wobec czterech zdecydowano, że ich sprawy będą rozpatrywane w trybie zwykłym, dwóch zostało skazanych na kary więzienia w zawieszeniu, a jednego uniewinniono.