Radiczova wraz ze swym rzadem utraciła poparcie parlamentu 11 października ubiegłego roku, gdy współrządząca liberalna partia Wolność i Solidarność (SaS) odrmówiła zatwierdzenia Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej. Pozostała jednak na stanowisku premiera tymczasowego rządu do przedterminowych wyborów parlamentarnych, które 10 marca wygrało lewicowe ugrupowanie SMER-SD Roberta Fico.

Radiczova zrezygnowała z członkostwa SDKU-DS, w której zajmowała dotychczas stanowisko wiceprzewodniczącej. Nie zaczekała nawet na najbliższy zjazd partii, który odbędzie się 19 maja. Napisała, że ponosi "osobistą odpowiedzialność za upadek rządu" a jej "styl prowadzenia polityki jest inny niż lewicy, która przejęła władzę".

Radiczova, która była swego czasu najpopularniejszym politykiem na Słowacji, jest z zawodu socjologiem i zamierza wrócić do pracy uniwersyteckiej w Bratysławie. Słowackie media poinformowały, że w przyszłym roku akademickim zostanie prawdopodobnie wykładowcą w Oxfordzie.

Radiczova ma polskie korzenie - jej matką była Polka ze wsi Ropica na Zaolziu.