Dr Agnieszka Bratkiewicz ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o poszkodowanych w katastrofie kolejowej w okolicach miejscowości Szczekociny koło Zawiercia:

"Skutki psychologiczne są uzależnione od emocji, które towarzyszą podczas przeżywania katastrofy. Osoby, które uczestniczyły w traumatycznym zdarzeniu mogą przez okres do sześciu miesięcy odczuwać negatywne wrażenia. W przypadku większości osób okres ten trwa dwa-trzy miesiące.

Chodzi o powracające obrazy związane katastrofą, mogą się one pojawiać na jawie, w śnie, jako natrętne myśli. Może nastąpić także unikanie elementów związanych z katastrofą np. pociągów, tramwajów, czy innych środków transportu. Czasem skojarzenia są bardzo odległe mogą np. dotyczyć munduru konduktora, czy kawy, która kojarzy się z pociągowym barem. Osoby, które przeżyły katastrofę mogą być negatywnie pobudzone, nerwowe.

Większość osób dochodzi w pełni do zdrowia i nie wymaga pomocy psychologicznej. Ważne, by uświadomić im, że przez jakiś czas mogą odczuwać negatywne objawy, ale one miną. Tacy ludzie powinni przebywać wśród bliskich, niektórzy chcą opowiadać o katastrofie - inni nie, nie można do tego zmuszać. Jednak w niektórych przypadkach, gdy objawy utrzymują się, przechodzą w depresję, utratę sensu życia, poczucie panicznego lęku, konieczna będzie pomoc specjalistyczna.